سفارت مونیخ

سفارت خانه

سفارت ایران در مونیخ

نشانی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مونیخ

 Generalkonsulat der I. R. Iran

 Mauerkircherstr. 59,  81679 München

شماره نمابر (فاکس):    ۴۵۲۳۹۶۹۵۶-۸۹-۰۰۴۹  (کد آلمان: ۰۰۴۹ ؛ کد مونیخ: ۸۹)

روزهای کاری : دوشنبه تا جمعه هر هفته به جز تعطیلات رسمی


 آدرس :  Generalkonsulat der I. R. Iran

 تلفن : ۴۵۲۳۹۶۹۰-۸۹-۰۰۴۹

 سایت : https://munich.mfa.ir