سفارت هامبورگ

سفارت خانه

سفارت ایران در هامبورگ

آدرس: BEBELALLEE. 18 - 22299 هامبورگ آلمان

کدپستی: 22299

تلفن نمایندگی: 0405144060 - 04051440642

بخش کنسولی: 5144060 - 040

آدرس سایت: hamburg.mfa.ir


 آدرس : Bebelallee 18, 22299 Hamburg, Germany

 تلفن : +49 40 5144060

 سایت : https://hamburg.mfa.ir