اخذ ویزای همراه برای خانواده


پرسش و پاسخ مهاجرتی - محتوا 1

امکان اخذ ویزای همراه برای همسر و فرزندان زیر 18 سال پس از مهاجرت متقاضی به آلمان