ورود برای دسترسی سریع تر به بهترین معاملات. اینجا کلیک کنید اگر حساب ندارید.

موسسه حقوقی آرارات

موسسه حقوقی بین المللی آرارات به منظور ارائه کلیه خدمات (داوری وکالت و مشاوره ای در امور حقوقی کیفری ثبتی بازرگانی گمرکی شهرداری مالیاتی بیمه ای و غیره ) و نیز تنظیم قرار دادهای تجاری و غیر تجاری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از کارشناسان متخصص و مجرب در هر یک از رشته های مذکور و نیز پیگیری امور حقوقی و اداری اشخاص مزبور در هریک ازسازمانهاو مراجع قضایی و اداری و انتظامی مانند محاکم دادگستری دادگاه های انقلاب دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسرای نیروی های مسلح دیوان عدالت اداری تعزیرات حکومتی شوراها و مراجع حل اختلاف شهرداری ها و کمیسیون های آن مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن و هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ثبت اسنادو املاک منابع طبیعی ثبت احوال ) همچنین ارائه خدمات حقوقی وانجام امور وکالت از طرف اتباع بیگانه درهریک از مراجع داخلی و بین المللی و یا از سوی ایرانیان در هریک از مراجع بین المللی یا مراجع قضایی دیگر کشورها بارعایت ضوابط قانونی مربوطه به وکالت در هریک از موضوعات مذکور تشکیل و در اداره ثبت به ثبت رسیده و فعالبت رسمی خود را از تاریخ 1391/12/26 آغاز نموده است.

موسسه حقوقی آرارات

12-08-2022   وکلای حقوقی   تبریز   69 نمایش ها

0.0 ستاره

مکان: تبریز

قیمت: تماس با ما


موسسه حقوقی بین المللی آرارات به منظور ارائه کلیه خدمات (داوری وکالت و مشاوره ای در امور حقوقی کیفری ثبتی بازرگانی گمرکی شهرداری مالیاتی بیمه ای و غیره ) و نیز تنظیم قرار دادهای تجاری و غیر تجاری مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از کارشناسان متخصص و مجرب در هر یک از رشته های مذکور و نیز پیگیری امور حقوقی و اداری اشخاص مزبور در هریک ازسازمانهاو مراجع قضایی و اداری و انتظامی مانند محاکم دادگستری دادگاه های انقلاب دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسرای نیروی های مسلح دیوان عدالت اداری تعزیرات حکومتی شوراها و مراجع حل اختلاف شهرداری ها و کمیسیون های آن مراجع مالیاتی و کمیسیونهای آن و هیئت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ثبت اسنادو املاک منابع طبیعی ثبت احوال ) همچنین ارائه خدمات حقوقی وانجام امور وکالت از طرف اتباع بیگانه درهریک از مراجع داخلی و بین المللی و یا از سوی ایرانیان در هریک از مراجع بین المللی یا مراجع قضایی دیگر کشورها بارعایت ضوابط قانونی مربوطه به وکالت در هریک از موضوعات مذکور تشکیل و در اداره ثبت به ثبت رسیده و فعالبت رسمی خود را از تاریخ 1391/12/26 آغاز نموده است.

توجه: برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید.

خبرنامه