ورود برای دسترسی سریع تر به بهترین معاملات. اینجا کلیک کنید اگر حساب ندارید.

شرکت آبرام

آنالیز شیمیایی آب در بخش شیمیایی آزمایشگاه معتمد محیط زیست شرکت آبرام آزمایش انواع آب و پساب شامل آزمایش آب آشامیدنی معدنی آب چاه آزمایش آب استخر رودخانه دریا دریاچه... آنالیز میکروبی آب آزمایش های میکروبی در آزمایشگاه معتمد محیط زیست شرکت آبرام شامل اندازه گیری شاخص های آلاینده میکروبی آب مانند توتال کلی فرم... آنالیز فلزات سنگین و هیدروکربن ها در این بخش فلزات سنگین نمونه های آب و پساب همچون آرسنیک آهن کروم مس منگنز روی قلع جیوه و سایر فلزات در نمونه های آب خاک و پساب با دستگاه جذب اتمی آنالیز می گردد.

شرکت آبرام

12-08-2022   شرکت ها   تهران   59 نمایش ها

0.0 ستاره

مکان: تهران

قیمت: تماس با ما


آنالیز شیمیایی آب در بخش شیمیایی آزمایشگاه معتمد محیط زیست شرکت آبرام آزمایش انواع آب و پساب شامل آزمایش آب آشامیدنی معدنی آب چاه آزمایش آب استخر رودخانه دریا دریاچه... آنالیز میکروبی آب آزمایش های میکروبی در آزمایشگاه معتمد محیط زیست شرکت آبرام شامل اندازه گیری شاخص های آلاینده میکروبی آب مانند توتال کلی فرم... آنالیز فلزات سنگین و هیدروکربن ها در این بخش فلزات سنگین نمونه های آب و پساب همچون آرسنیک آهن کروم مس منگنز روی قلع جیوه و سایر فلزات در نمونه های آب خاک و پساب با دستگاه جذب اتمی آنالیز می گردد.

تگ ها:

شرکت
توجه: برای ارسال نظر باید وارد سیستم شوید.

خبرنامه